بیلبورد‌های اتوبان‌های تهران در اختیار چه کسانی است؟ (گزارش تصویری)

بیلبورد‌های اتوبان‌های تهران در اختیار چه کسانی است؟ (گزارش تصویری)

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، چند نما از شدت گرفتن تبلیغات اتوبان‌های تهران را مشاهده می‌کنید. کدام بخش‌های اقتصادی در حال حاضر سهم بیشتری از این تابلوهای تبلیغاتی دارند؟

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، چند نما از شدت گرفتن تبلیغات اتوبان‌های تهران را مشاهده می‌کنید. کدام بخش‌های اقتصادی در حال حاضر سهم بیشتری از این تابلوهای تبلیغاتی دارند؟ (گزارش تصویری از امیر قورچیانی)

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند