سرمایه گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه باعث تورم می‌شود؟

سرمایه گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه باعث تورم می‌شود؟

مدیرعامل بورس تهران گفت: گفت: طبق مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه رفع موانع تولید، بانک‌ها مجاز به تامین سرمایه در بازار سرمایه نبودند با مصوبه جدید شورای عالی بورس، بانک‌ها می‌توانند بنا بر تشخیص خود در بازار بورس سرمایه گذاری کنند و تاثیر تورمی در بازار ندارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران، با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی بورس باعث افزایش اعتماد سهامداران شده، گفت: ۳ ابزار اوراق تبعی، اسناد خزانه و بازارگردان‌ها تاثیر خوبی در بازار سرمایه گذاشته است.

وی افزود: در ابزار اختیار فروش تبعی، سهام بیمه می‌شود و سهامدار می‌تواند تا پایان سال، سودی به میزان سپرده بانکی دریافت کند و اگر شرکت افزایش قیمت داشت از سود شرکت بهره‌مند شوند.
صحرایی درباره بازارگردانی در بازار سرمایه گفت: بازار گردانی در گذشته نیز در بازار وجود داشت، اما اکنون نسبت به گذشته بیشتر شده است و شرکت‌ها ملزم شدند تا نقد شوندگی سهام خود را در بازار تضمین کنند.

مدیرعامل بورس تهران اضافه کرد: بکارگیری از سهام خزانه نیز از جمله ابزار تاثیر گذار در بازار است بطوریکه برای انتشار آن ناشران از قبل اعلام می‌کند بعد اقدام به انتشار می‌کنند و سهامدار این اوراق را خریداری و متناسب با شرایط بازار اقدام به فروش می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا سرمایه گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه باعث تورم می‌شود؟ گفت: طبق مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه رفع موانع تولید، بانک‌ها مجاز به تامین سرمایه در بازار سرمایه نبودند با مصوبه جدید شورای عالی بورس، بانک‌ها می‌توانند بنا بر تشخیص خود در بازار بورس سرمایه گذاری کنند و تاثیر تورمی در بازار ندارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند