بررسی تجارت‌نیوز از هزینه‌های پرداختی دولت در 5 سال اخیر:

ترمز ولخرجی دولت کشیده شد

ترمز ولخرجی دولت کشیده شد

دولت در سال گذشته سرعت هزینه‌های پرداختی خود را کاهش داد. بر این اساس در پنج سال اخیر هزینه‌های پرداختی دولت در سال گذشته کمترین رشد را در مقایسه با سال‌های دیگر داشته است.

دولت در دو بخش ملی (مانند پرداخت درآمد دستگاه‌های اجرایی) و استانی متحمل هزینه‌هایی می‌شود که سهم پرداخت‌های هزینه‌ای ملی بیشتر از بخش استانی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای بانک مرکزی هزینه‌های پرداختی کشور طی سال‌های 1392 تا 1396 بیش از 100 درصد رشد داشته است.

طی سال‌های 1392 تا 1396 هزینه‌های پرداختی کشور از 119.7 هزار میلیارد تومان به 242.9 هزار میلیارد تومان در سال 1396 رسیده است. طی دوره پنج ساله مذکور دولت در مجموع حدود 2.5 هزار هزار میلیارد تومان هزینه پرداختی داشته است.

در سال گذشته کل هزینه‌هایی که دولت در دو بخش ملی و استانی پرداخت کرده 242.9 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1395 معادل 17.2 درصد رشد داشته است؛ از کل هزینه‌های پرداختی دولت در سال 1396 سهم هزینه‌های ملی 96 درصد و سهم بخش استانی چهار درصد بوده است.

در پنج سال اخیر هزینه‌های پرداختی دولت در سال گذشته کمترین رشد را در مقایسه با سال‌های دیگر داشته، به طوری که سال 1392 با 34.6 درصد بیشترین رشد هزینه‌های پرداختی دولت بوده است.

میزان هزینه‌های پرداختی مصوب شده در سال گذشته 253.8 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان 95.7 درصد تحقق داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند