رشد 30 درصدی تسهیلات بانکی و سهم ویژه «تامین سرمایه در گردش»

رشد 30 درصدی تسهیلات بانکی و سهم ویژه «تامین سرمایه در گردش»

طی 9ماهه ابتدایی امسال بیش از 54 درصد وام‌های بانکی (معادل 340 هزار میلیارد تومان) با هدف تامین سرمایه در گردش به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است.

بخش خدمات بیشرین وام‌های بانکی را دریافت کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 9ماهه نخست امسال به بخش‌های مختلف اقتصادی بالغ بر 626 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29.8 درصد افزایش داشته است.

بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در 9ماهه نخست امسال در بخش خدمات صورت گرفته، به طوری که بانک‌ها و موسسات اعتباری 215 هزار میلیارد تومان معادل ۳۴٫3 درصد از کل تسهیلات خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.

بخش صنعت و معدن نیز با 190 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافتی ۳۰٫4 درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده است.

آمارها نشان می‌دهد، بیشترین میزان وام‌های پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف تامین سرمایه در گردش بوده است. طی 9ماهه ابتدایی امسال بیش از 54 درصد وام‌های بانکی (معادل 340 هزار میلیارد تومان) با هدف تامین سرمایه در گردش به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است.

بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بابت سرمایه در گردش مربوط به بخش صنعت و معدن بوده، به طوری که طی دوره مذکور سهم این بخش حدود 40 درصد بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند