تعداد کارگزاران بورس تهران به 106 کارگزاری رسید

تعداد کارگزاران بورس تهران به 106 کارگزاری رسید

در سال ۱۳۸۵برخی از وظایف سازمان در حوزه کارگزاران به بورس تهران محول شد. در آن زمان تعداد ۸۶ شرکت کارگزاری در بورس فعال بودند و تاکنون تعداد ۲۱ کارگزاری افزوده شده است.

با اعطای لوح عضویت به شرکت کارگزاری سینا در بورس تهران، تعداد کارگزاران فعال به 106 کارگزاری رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، شهرام دانشور، مدیر امور اعضاء بورس تهران ضمن بیان این مطلب گفت: کارگزاران می‌توانند با ایجاد شعبه یا دفتر پذیرش در سراسر کشور در توسعه بازار نقش داشته باشند.

وی ادامه داد: در سال 1385 برخی از وظایف سازمان در حوزه کارگزاران به بورس تهران محول شد. در آن زمان تعداد 86 شرکت کارگزاری در بورس فعال بودند و تا کنون تعداد 21 کارگزاری افزوده شده است.

مدیر امور اعضا بورس تهران با اشاره به این مطلب که بورس تهران در 22 تالار منطقه‌ای حضور دارد و این امر دسترسی مردم به بورس تهران را تسهیل کرده است، گفت: تعداد 106 کارگزار در 1790 ایستگاه معاملاتی که درنقاط مختلف کشور مستقر هستند، به فعالیت می‌پردازند.

وی با بیان اینکه مدیریت امور اعضاء علاوه بر اعطای مجوز دسترسی به سامانه معاملات، به صورت مستمر کار بررسی بر عملکرد کارگزاران را از طریق بازرسی دفاتر کارگزاران و بررسی ترازنامه و صورت‌های مالی آنها بر عهده دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بورس تهران، از جمله برنامه‌های مدنظر مدیر عامل بورس تهران و هیات مدیره برای افزایش اثربخشی و کارایی فعالیت‌های کارگزاران در بازار سرمایه، برقراری ارتباط سیستماتیک میان بورس تهران و کارگزاران از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در نحوه نظارت و ارزیابی و تعدیل برخی مفاد قانونی است.

 

منبع: سنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند