اکسکوینو
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

جلسه برای تغییر مدیر عاملی بورس صحت دارد؟

تجارت نیوز

برخی در شبکه اجتماعی از جلسه هیات مدیره شرکت بورس با دستور تغییر مدیرعامل شرکت بورس خبر دادند، اما آیا تغییر مدیرعامل بورس صحت دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که برخی شایعات در فضای مجازی از جلسه هیات مدیره شرکت بورس برای تغییر مدیرعامل شرکت بورس خبر دادند اما پیگیری‌های تجارت‌نیوز حاکی از این است که این خبر صحت ندارد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند