وزارت راه و شهرسازی از هم تفکیک می‌شوند؟

تجارت نیوز

به گفته رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیات رییسه مجلس ارسال شده است؛ آیا وزارت راه و شهرسازی از هم تفکیک می‌شوند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ارسال طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیات رییسه مجلس خبر داد.

بازار به نقل از خانه ملت نوشت، محمدرضا رضائی کوچی با اشاره به لزوم تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت مستقل مسکن و شهرسازی گفت: با توجه به آشفتگی وزارت راه، شهرسازی، کمیسیون عمران مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تهیه و امروز به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تحویل داد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طرح مذکور در اولین جلسه صحن مجلس پس از سرکشی دو هفته‌ای نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه، اعلام وصول خواهد شد. شخص رییس جمهور، رییس مجلس و کمیسیون عمران با تفکیک وزارت راه و شهرسازی و جدا شدن حوزه مسکن از حوزه راه موافق هستند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند