ایران بروکر
خبر مهم : چگونه در سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کنیم؟

پیشنهاد ساخت USB مثلثی به آذری جهرمی!

تجارت نیوز

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت دوازدهم از پیشنهادی که در دوره وزارتش برای ساخت USB شده بود صحبت کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در توئیتی نوشت: به نظر می‌رسد که دنبال ساخت USB ملی هم بروند، اما جای شکل مستطیلی درگاه اتصال، آن را سه ضلعی و مثلثی در بیاورند! این که عرض کردم مزاح نبود؛ واقعا در دوره مسئولیت چنین پیشنهادی دریافت کردم.

وزیر ارتباطات

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند