بررسی تجارت‌نیوز از جزئیات تورم بهمن ماه سال 97 :

تورم روستایی 5 درصد بیشتر از تورم شهری!

تورم روستایی 5 درصد بیشتر از تورم شهری!

در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه امسال در مناطق شهری 41.5 درصد است، این نرخ در مناطق روستایی 46.7 درصد محاسبه شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه سال جاری 23.5 درصد است که نسبت به ماه قبل نزدیک به سه درصد افزایش یافته است. این نرخ در دی ماه 20.6 درصد بوده است.

طبق آمارهای مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری نسبت به دی ماه با نزدیک به سه درصد رشد به 42.3 درصد رسیده است. نرخ این شاخص در ماه قبل 39.6 درصد بوده است. این نرخ در بهمن ماه امسال نشان می‌دهد خانوارها برای خرید کالایی که بهمن ماه سال گذشته نیز مصرف می‌کرده‌اند با 42.3 درصد بیشتر هزینه کنند.

تغییر در نرخ تورم ماهانه بهمن ماه امسال نسبت به دی ماه خیلی محسوس نیست. در حالی که تورم ماهانه دی ماه دو درصد بوده است، در بهمن ماه به 2.2 درصد رسیده است.

شاخص کل قیمت بهمن ماه سال 1397 به 158.1 رسیده که نسبت به فروردین ماه که 112.9 بوده، نزدیک 46 درصد رشد داشته است. رقم این شاخص در دی ماه امسال 154.7 بوده است.

نرخ تورم «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در بهمن ماه نسبت به دی ماه 3.5 درصد رشد داشته است. درحالی تورم این اقلام در دی ماه سال جاری 28 درصد بوده است، اما در بهمن ماه به 32.5 درصد رسیده است.

تورم «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز با نزدیک دو درصد رشد از رقم 17.8 درصدی که در دی ماه داشته به 19.9 درصد در بهمن ماه رسیده است.

رشد جزئی تورم ماهانه بهمن ماه امسال نسبت به دی ماه.

نرخ تورم مناطق روستائی بیشتر از مناطق شهری است. درحالی که شاخص قیمت مناطق شهری در بهمن ماه سال جاری 157.3 است، این شاخص در مناطق روستایی 162.9 است.

نرخ تورم ماهانه روستاها در بهمن ماه سال 1397 معادل 2.8 درصد است، اما این نرخ در دی ماه دو درصد بوده است.

نرخ تورم ماهانه شهری در بهمن ماه امسال 2.1 درصد است که نسبت به ماه قبل تغییر چندانی نداشته، نرخ تورم ماهانه شهری در دی ماه دو درصد بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند