توضیحات جدید درباره دلار 4200 تومانی

توضیحات جدید درباره دلار 4200 تومانی

انتشار خبری دال بر حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از لایحه بودجه ١۴٠٠، نشان دهنده عدم بررسی دقیق این لایحه است، در لایحه بودجه ١۴٠٠ آمده است که چنانچه ارز ترجیحی (دلار ۴٢٠٠ تومانی) حذف شود، منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی و اموربین‌الملل، در پاسخ به خبری مبنی بر حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از بودجه ١۴٠٠؛ اعلام می‌شود: درخصوص نرخ ارز ترجیحی به استناد جزء (۴) بند (ب) تبصره (١) لایحه بودجه، این اجازه کسب شده است که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ١۶٠١٣۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره 71-530000 مندرج در جدول شماره (٩) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند