توقف اختصاص ارز رسمی برای واردات روغن زیتون

توقف اختصاص ارز رسمی برای واردات روغن زیتون

بنا بر نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصمیم هیئت وزیران روغن زیتون از لیست گروه یک اولویت ارزی برای واردات و اختصاص ارز رسمی خارج شد.

روغن زیتون از لیست گروه یک اولویت ارزی برای اختصاص ارز به قیمت رسمی خارج شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بنا بر نامه رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و تجارت و تصمیم هیئت وزیران روغن زیتون از لیست گروه یک اولویت ارزی برای واردات و اختصاص ارز رسمی خارج شد.

بنا بر این گزارش، با توجه به اینکه بخش زیادی از نیاز کشور به روغن زیتون از طریق واردات تامین می‌شود به نظر میرسد که عدم اختصاص ارز رسمی و تغییر نرخ ارز اختصاصی به واردات این محصول، قیمت آن را در بازار داخلی افزایش خواهد داد.

منبع: تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند