اکسکوینو

حادثه برای قطار مسافری همدان-مشهد

تجارت نیوز

قطار مسافری همدان-مشهد ساعتی پیش در محدوده منطقه پرندک دچار حادثه شد که خوشبختانه تلفاتی نداشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، قطار مسافری همدان-مشهد ساعت ۲۲ امشب در محل پل جدایش در خط آهن جنوب و محدوده پرندک دچار حادثه شد.

در این حادثه ۲ لکوموتیو و یک سالن قطار به داخل پل سقوط کرد و ۲ سالن مسافری حدفاصل پل و خطوط از خط ‌آهن خارج شد.

این قطار دوبله لکوموتیو بوده است که این لکوموتیوها دچار حادثه شدند و شنیده‌ها حاکی از آن است که لکوموتیوران این قطار مجروح شده است.

این حادثه خوشبختانه تلفاتی نداشته است.

ظاهرا علت اولیه وقوع این حادثه مشکل سوزن جدایش در دو خط بوده است ولی ضرورت دارد جزئیات دقیق تر توسط کمیسیون بررسی سانحه راه‌آهن مشخص شود.

 

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند