حجم معاملات نیما به یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون یورو رسید

حجم معاملات نیما به یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون یورو رسید

حجم معاملات در روز دوشنبه در سامانه نیما به یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون یورورسید.

نرخ نیما حدود ۹۱۰۰تومان به ازای هر یورو بود.نرخ سنا که برآیند نرخ نقدی اسکناس درصرافی‌ها وسامانه نیما است معادل ۹۲۰۰تومان به ازای هر یورو شد.

به گزارش تجارت‌نیوز،درحال حاضر ۹۷درصد معاملات درنیماو سه درصد دربازارنقد صرافی‌ها است.

 

منبع:ایبنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند