حداقل دستمزد ماهانه در کشورهای در حال توسعه چند دلار است؟

حداقل دستمزد ماهانه در کشورهای در حال توسعه چند دلار است؟

کارگران چینی، که به نیروی کار ارزان شهره هستند، ماهانه 293 دلار دستمزد می‌گیرند و با افزایش نرخ دلار نسبت به ریال، حداقل دستمزد ماهانه ایرانی‌ها به یک‌سوم دستمزد چینی‌ها رسیده است. کارگران ایرانی ۸۶ دلار در ماه درآمد دارند.

کارگران چینی، که به نیروی کار ارزان شهره هستند، ماهانه 293 دلار دستمزد می‌گیرند و با افزایش نرخ دلار نسبت به ریال، حداقل دستمزد ماهانه ایرانی‌ها به یک‌سوم دستمزد چینی‌ها رسیده است. کارگران ایرانی ۸۶ دلار در ماه درآمد دارند.

در این اینفوگرافیک تجارت‌نیوز می‌توانید میزان حداقل دستمزدها در برخی از کشورهای در حال توسعه را مشاهده کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند