تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

آیا به اتباع غیرایرانی خدمات بانکی ارائه می‌شود؟

آیا به اتباع غیرایرانی خدمات بانکی ارائه می‌شود؟

اتباع غیرایرانی برای افتتاح حساب در بانک‌های کشور با مشکلات زیادی مواجه هستند و روند افتتاح حساب و امور بانکی آنها با اتباع ایرانی تفاوت‌هایی دارد.

اتباع غیرایرانی برای افتتاح حساب در بانک‌های کشور با مشکلات زیادی مواجه هستند و روند افتتاح حساب و امور بانکی آنها با اتباع ایرانی تفاوت‌هایی دارد.

خبرنگار تجارت‌نیوز با مراجعه به چند شعب بانکی کشور به پیگیری وضعیت بانکی اتباع خارجی پرداخته که در این گزارش می‌خوانید.

اپراتور یکی از شعب بانک صادرات درباره شرایط افتتاح حساب اتباع غیرایرانی می‌گوید: تنها داشتن گذرنامه برای افتتاح حساب کفایت نمی‌کند و آنها باید برای انجام امورات بانکی خود دارای کد فراگیری که کشور برای آنها صادر کرده باشند. این کد جهت احراز هویت و تطابق اطلاعات فردی است.

مدیر شعبه یکی از شعب بانک سپه نیز در رابطه با اتباع غیرایرانی عنوان می‌کند: در صورتی برای اتباع غیرایرانی حساب افتتاح می‌شود که علاوه بر داشتن گذرنامه و کد فراگیر، سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری نداشته باشند. در این صورت این افراد می‌توانند از خدمات سامانه‌های بانکداری اینترنتی، تلفن‌بانک و همراه بانک سپه نیز استفاده کنند.

همچنین اپراتور یکی از شعب بانک صادرات درباره مسدود شدن کارت عابر مهاجرین افغانستانی می‌گوید: افرادی که دارای گذرنامه نبوده و مهاجر غیررسمی هستند یا تاریخ انقضای گذرنامه آنها به پایان رسیده به طور کلی از دایره خدمات بانکی حذف می‌شوند. اما اگر فرد دارای کارت آمایش (کارت خروجی مدت‌دار) باشد تنها حساب بانکی با دفترچه برای او افتتاح شده و نمی‌تواند از کارت عابر و خدمات الکترونیکی استفاده کند. اگر کارت عابر مهاجری مسدود شده احتمالا تاریخ انقضای گذرنامه آنها به پایان رسیده است.

اتباع خارجی که دارای گذرنامه هستند، در دریافت وام بانکی، افتتاح حساب، استفاده از دسته چک و نقل و انتقال پول مشابه اتباع ایرانی هستند و مشکلی در استفاده از خدمات بانکی نخواهند داشت.

در ادامه پیگیری‌ها اپراتور یکی از شعب بانک ملت نیز درباره خدمات بانکی به اتباع خارجی می‌گوید: شرایط ارائه خدمات از جمله افتتاح حساب و خدمات دسته چک برای اتباعی که گذرنامه دارند همانند اتباع ایرانی بوده و تنها محدودیتی که وجود دارد برای افراد دارای کارت آمایش بوده که نمی‌توانند از خدمات الکترونیکی استفاده کنند.

یکی از اپراتورهای شعب بانک ملی نیز با تاکید بر داشتن گذرنامه عنوان می‌کند: اتباعی خارجی که در ایران ساکن هستند تنها در صورتی که به طور قانونی وارد کشور شده و دارای گذرنامه معتبر هستند می‌توانند از در بانک حساب افتتاح کنند و از خدمات بانکی استفاده کنند، همچنین اگر شخصی دارای معرفی نامه کتبی از جانب یکی از ارگان‌های دولتی و یا کنسول‌گری های سفارتخانه‌های خارجی مبنی بر شناسایی و تایید متقاضی باشد نیز امکان دریافت تسهیلات و خدمات بانکی را دارد.

وی می‌افزاید: اتباع خارجی که دارای گذرنامه هستند، در دریافت وام بانکی، افتتاح حساب، استفاده از دسته چک و نقل و انتقال پول مشابه اتباع ایرانی هستند و مشکلی در استفاده از خدمات بانکی نخواهند داشت.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند