حضور فعال زنان در عرصه اشتغال

40 درصد جمعیتی که در سه سال گذشته وارد بازار کار شدند را زنان تشکیل می‌دهند.

حضور فعال زنان در عرصه اشتغال

بر اساس یافته‌های این تحقیق، مشارکت زنان در بازار کار در سه سال اخیر افزایش یافته است. حضور بانوان در شرکت‌های بین‌المللی فعال در کشور ۲۹ درصد و در شرکت‌های خصوصی ۳۲ درصد و همچنین در شرکت‌های دولتی ۲۰ درصد گزارش شده است.

از سوی دیگر حضور زنان در سطوح غیرمدیریتی ۳۹ درصد، در سطح مدیران میانی ۲۵ درصد و در سطح مدیریتی عالی ۱۹ درصد بازار کار بوده است.

یافته‌های این کارشناسان که میزان فعالیت خانم‌ها در گروه‌های مختلف را مدنظر قرار داده‌اند، نشان می‌دهد که حضور زنان در حیطه منشی‌گری و امور دفتری ۶۰ درصد، در ترجمه و ترجمه همزمان ۵۴ درصد و طراحی و هنری ۵۰ درصد است.

گزارش حقوق‌و‌دستمزد سال ۱۳۹۵ بر اساس نظرسنجی مجموعه کارشناسی ایران تلنت، از بیش از ۱۰۰ هزار نیروی شاغل در ۲۸ گروه شغلی مختلف در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

 

منبع: ایسنا


این مطلب را به اشتراک بگذارید