خبری خوب برای سهامداران نماد ذوب

درآمد کارخانه ذوب اصفهان از مرز 5 هزار میلیارد تومان عبور کرد که خبری خوب برای سهامداران این شرکت به حساب می‌آید.

به گزارش تجارت‌نیوز، درآمد ذوب از مرز 5 هزار میلیارد تومان عبور کرد.

درآمد فصلی ذوب آهن اصفهان در فصل پاییز با 127 درصد افزایش نسبت به پاییز 98 به حدود 5678 میلیارد تومان رسید و رکورد بالاترین درآمد فصلی را به دست آورد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند