خرداد خشک در حوضه آبریز کرخه

خرداد خشک در حوضه آبریز کرخه

بارش ۳۷۴ میلیمتری در حوضه آبریز کرخه در سال آبی جاری در مقایسه با بارش‌های ۵۶۹ میلیمتری سال آبی گذشته، افتی ۲۴۶ میلیمتری و کاهشی ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، از ابتدای خرداد ماه تا روز گذشته (بیست و چهارم خرداد ماه) قطره‌ای باران در حوضه آبریز کرخه نباریده است.

میزان بارش‌های این حوضه آبریز کشور، از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر 95) تا پایان اردیبهشت ماه در مجموع 374 میلیمتر بوده که در مقایسه با بارش‌های 569 میلیمتری سال آبی گذشته در مدت مشابه، افتی 246 میلیمتری و کاهشی 34 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین مقایسه میزان بارش‌های سال آبی جاری در مقایسه با متوسط بارش‌ها در مدت مشابه بلندمدت (آمار 48 ساله) نشان از کاهش 13 درصدی بارش‌ها در این حوضه آبریز کشور دارد.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند