موضوعات داغ:
گزارش تجارت‌نیوز از بودجه سال 99:

سیگنال‌های بورسی بودجه / شرکت‌ها برای واگذاری به بورس عرضه می‌شوند / احتمال ورود ۵ میلیون نفر به بورس

سیگنال‌های بورسی بودجه / شرکت‌ها برای واگذاری به بورس عرضه می‌شوند / احتمال ورود ۵ میلیون نفر به بورس

در بودجه سال آینده به وزارت اقتصاد اجازه داده شده که واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابـل معامله در بورس یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایطی انجام دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز،علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری بهمن ماه خود اعلام کرد که سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها به دنبال عرضه این شرکت‌ها در بورس است و ورود پنج میلیون نفر به بورس با کدملی را مدنظر دارد.

تصویب این موضوع در قانون بودجه سال ۹۹ که امروز منتشر شد دیده می‌شود.

در تبصره دوم بودجه سال آینده آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشـی از سـهام و دارایـی‌هـای دولتـی دستگاه‌های اجرایی کشور و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتـی در بنگاه‌هـای مشـمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید.

علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابـل معامله در بورس یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایطی انجام می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهـادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یـا شـرکت‌های تابعـه آنهـا قـرار دارنـد در چهارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار نمایـد. در صـورت واگـذاری در قالـب صـندوق‌هـای سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سـهام مـذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشـده به عموم امکانپذیر اسـت. عرضـه سـهام شـرکت ها بـه روش ثبـت سـفارش یـا در قالـب صـندوق‌هـای سرمایه‌گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مجازند نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل یک میلیارد تومان اقدام کنند، بانک‌ها و شورای عالی بورس نیز در انجام این اقدامات وظایفی دارند.

پرداخت بدهی دولت از طریق واگذاری اموال

بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود.

متن بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس با حکم حکومتی رهبری تصویب و برای تایید شورای نگهبان ارسال شده، منتشر شد. این اولین بار است که لایحه بودجه با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، مستقیما از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان می‌رود.

بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بیش از ۲۰۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که سهم بودجه عمومی دولت ۶۴۰٫۷ هزار میلیارد تومان و سهم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیش از ۱۴۳۵٫۹ هزار میلیارد تومان است.

رئیس سازمان خصوصی سازی در بهمن ماه اعلام عنوان کرد: تلاش ما این است که تعداد کسانی که کد بورسی می‌گیرند افزایش یابد و سرمایه‌های کوچک وارد بازار سرمایه شوند و این موضوع در جهت سیاست‌های اصل ۴۴ است. از سران سه قوه این اختیار را گرفتیم که صندوق سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر ایجاد کنیم و از ابتدا سال ۹۹ واگذاری‌ها از این طریق انجام خواهد شد. همچنین به دنبال این هستیم که کد ملی هر فردی به عنوان کد بورسی لحاظ شود و از طریق این صندوق‌ها بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری نیز مشخص شده که تا سقف دو میلیون تومان تخفیف ۱۵ درصد برای خریداران لحاظ شود و برای بیش از دو میلیون تومان تخفیفی در نظر گرفته نشده است.

به گفته علیرضا صالح، ۳۰۰ بنگاه باقی مانده که حدود ۳۰ درصد از کل شرکت‌هایی است که باید واگذاری آنها به بخش خصوصی انجام می‌شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند