تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

رشد ۲۷ درصدی دارایی‌های خارجی کشور در دوره بحران ارزی

رشد ۲۷ درصدی دارایی‌های خارجی کشور در دوره بحران ارزی

در سال گذشته که کشور با بحران ارزی مواجه بود، دارایی‌های خارجی سیستم بانکی و بانک مرکزی هر کدام به ترتیب ۲۷٫۴ و ۱۷٫۶ درصد رشد داشته‌‌اند.

دارایی‌های خارجی کشور به بیش از ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، دارایی‌های خارجی سیستم بانکی ایران طی پنج سال اخیر حدود ۱۳۲ درصد رشد داشته است.

دارایی‌های خارجی سیستم بانکی از ۵۰۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۴ به ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۸ رسید که افزایشی ۶۶۵ هزار میلیارد تومانی داشته است.

بر اساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی در سال گذشته که کشور با بحران ارزی مواجه بود، دارایی‌های خارجی سیستم بانکی و بانک مرکزی هر کدام به ترتیب ۲۷٫۴ و ۱۷٫۶ درصد رشد داشته‌‌اند.

رشد ۲۷ درصدی دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در سال گذشته، طی شش سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

در سال گذشته حدود ۲۵۱ هزار میلیارد تومان به دارایی‌های خارجی کشور افزوده شده که حدود یک سوم آن مختص به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.

دارایی‌های خارجی سیستم بانکی کشور با رشد ۲۷٫۴ درصدی از ۹۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به بیش از ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است.

همچنین دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال گذشته با رشد ۱۷٫۶ درصدی نسبت به سال ۹۷ به بیش از ۵۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دارایی‌های خارجی سیستم بانکی شامل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و شامل شعب خارج بانک‌های تجاری نیست.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند