درآمد ۲ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات بر فروش سیگار

درآمد ۲ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات بر فروش سیگار

دولت در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده، مالیات بر مصرف سیگار را ۱۵۰۰ میلیارد تومان و مالیات بر فروش سیگار را ۶۳۱ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.

دولت در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده، مالیات بر مصرف سیگار را ۱۵۰۰ میلیارد تومان و مالیات بر فروش سیگار را ۶۳۱ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در بخش درآمدهای لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده که در جداول پیوست (جدول شماره ۵) آمده است، مالیات بر مصرف سیگار ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

همچنین مالیات بر فروش سیگار نیز ۶۳۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

بنابراین دولت سال آینده از فروش و مصرف سیگار بالغ بر ۲.۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند