اکسکوینو

خانواری که امکان پس‌انداز ندارند / کدام دهک «فرصت پس‌انداز» بیشتری دارد؟ (اینفوگرافیک)

تجارت نیوز

با توجه به داده‌های مرکز آمار ایران، امکان پس‌انداز برای پنج دهک نخست درآمدی در روستاهای کشور میسر نیست. سه دهک نخست درآمدی در مناطق شهری نیز شرایط مشابهی دارند.

به گزارش تجارت‌نیوز از تحلیل داده‌های مرکز آمار ایران، امکان پس‌اندار برای پنج دهک نخست درآمدی در روستاهای کشور میسر نیست. سه دهک نخست درآمدی در مناطق شهری نیز شرایط مشابهی دارند. میزان پس‌انداز در دهک دهم درآمدی در خانوار شهری و روستایی نزدیک به نیم میلیون تومان تفاوت دارد. جزئیات بیشتر در این باره را می‌توانید در اینفوگرافیک تجارت‌نیوز مشاهده کنید. (اینفوگرافیک از سحر قادری)

Untitled 2 1

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند