اکسکوینو

رئیس اتاق تهران مشخص شد / دو چهره جدید در هیات‌رئیسه اتاق تهران

مسعود خوانساری

مسعود خوانساری، رئیس دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در دور جدید هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران انتخاب شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، پس از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی تهران در اسفند ماه سال گذشته قرار بود نماینده‌های دولت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز مشخص شود که در هفته اخیر این افراد معرفی شدند. با مشخص شدن نماینده‌های دولت در هیات نمایندگان دور نهم اتاق بازرگانی تهران، صبح امروز، سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه، هیات‌رئیسه اتاق تهران نیز انتخاب خواهند شد.

در اولین جلسه دور نهم هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری، رئیس دوره هشتم هیات نمایندگان با کسب اکثریت آرا مجددا رییس هیات نمایندگان اتاق تهران شد.

برای انتخاب رئیس اتاق بازرگانی تهران در دور نهم هیات نمایندگان، مسعود خوانساری تنها نامزد ریاست بود که با کسب ۵۰ رای از مجموع ۵۲ رای به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران انتخاب شد.

علاوه بر انتخاب رئیس اتاق تهران، هیات‌رئیسه اتاق تهران نیز در جلسه امروز مشخص شدند. در ترکیب جدید هیات‌رئیسه اتاق تهران دو چهره جدید انتخاب شدند. محمد اتابک و ناصر ریاحی که پیش از سابقه حضور در هیات نمایندگان اتاق تهران را نیز داشتند این بار پس از حضور در هیات نمایندگان موفق به حضور در ترکیب هیات‌رئیسه اتاق تهران نیز شدند.

برای انتخاب دو نایب‌رئیس اتاق تهران علا میرمحمدصادقی و محمد اتابک نامزد شدند که با شمارش آرا علامیرمحمدصادقی با کسب ۵۰ رای به عنوان نایب‌رئیس اول و محمد اتابک با کسب ۴۶ رای به عنوان نایب‌رئیس دوم انتخاب شدند.

برای پست خزانه‌دار و حضور در هیات‌رئیسه اتاق تهران، ناصر ریاحی تنها نامزد بود که موفق شد با کسب ۵۰ رای از مجموع ۵۴ رای (۳ رای سفید، یک نفر رای نداد) به ترکیب هیات‌رئیسه راه پیدا کند.

برای تصدی پست منشی هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، سیده فاطمه مقیمی تنها نامزد بود که با کسب ۴۷ رای از مجموع ۵۴ رای به عنوان منشی و عضو هیات‌رئیسه انتخاب شد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند