موضوعات داغ:

اعلام رای ديوان عدالت اداری درباره مشکل یک شرکت سیمانی

اعلام رای ديوان عدالت اداری درباره مشکل یک شرکت سیمانی

شرکت سيمان اروميه اطلاعات با اهمیتی را پيرو معافيت ماده 138 ق.م.م براي سال‌های 86 و 89 افشا کرد. در نتیجه اعتراضات «ساروم» به ديوان عدالت اداری براي سال‌های 87 و 88 بعد از پيگيری‌های مکرر، رای ديوان به نفع سيمان اروميه صادر شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، شرکت سيمان اروميه اطلاعات با اهمیتی را پيرو معافيت ماده 138 ق.م.م براي سال‌های 86 و 89 افشا کرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در نتیجه اعتراضات «ساروم» به ديوان عدالت اداری براي سال‌های 87 و 88 بعد از پيگيری‌های مکرر، رای ديوان به نفع سيمان اروميه صادر شد که رای صادرشده بر سود و زیان شرکت موثر خواهد بود.

شرح افشای اطلاعات ساروم را در ادامه بخوانید.

«پيرو معافيت ماده 138 ق.م.م براي سال‌های 86 و 89 و اعتراض به ديوان عدالت اداری برای سال‌های 87 و 88 بعد از پيگيری مکرر راي ديوان به نفع سيمان اروميه صادر و بعد از رسيدگی در هيات هم‌عرض در 257 و صدور برگ قطعی مبلغ 26990307368 ريال برای سال 87 استرداد خواهد شد که در سود و زيان شرکت اثر مثبت خواهد گذاشت.»

بهترین روش ورود و سرمایه‌گذاری در بورس ایران
این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند