رسیدگی مجدد به ۲ اتهام اکبر طبری

تجارت نیوز

رییس دیوان عالی کشور گفت: دیوان عالی کشور اجازه رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از عناوین اتهامی اکبر طبری را صادر کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، رییس دیوان عالی کشور گفت: در پرونده اکبر طبری ۸ عنوان اتهامی وجود دارد و دیوان عالی کشور اجازه رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از این عناوین اتهامی را صادر کرده است.

ایسنا به نقل از قوه قضاییه نوشت، مرتضوی‌مقدم رئیس دیوان عالی کشور در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه در سخنانی با اشاره به صدور دستور رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از عناوین اتهامی اکبر طبری از سوی دیوان عالی کشور اظهار کرد: در شرایطی که رای قطعی در پرونده‌ای صادر شود و در مرحله اجرا قرار بگیرد، حق محکوم‌علیه است که اگر شرایط برای او فراهم باشد، تقاضای اعاده دادرسی کند و  طبری هم که رای قطعی و در حال اجرا داشت از این امر مستثنی نبوده است و می‌توانست تقاضای اعاده دادرسی کند.

مرتضوی‌مقدم با تاکید بر اینکه دیوان عالی کشور رای به نقض حکم طبری نداده است، گفت: در پرونده طبری ۸ عنوان اتهامی وجود دارد و پس از بررسی مستنداتی که او ارائه داده، دیوان عالی کشور اجازه رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از این عناوین اتهامی را صادر کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: تجویز اعاده دادرسی به معنی نقض رای نیست بلکه اجازه‌ای است که به دادگاه داده می‌شود تا مستندات ارائه داده شده را مورد توجه و رسیدگی قرار دهد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند