بررسی تجارت‌نیوز از هزینه مصرف 5 سال اخیر:

رشد مصرف دولتی 3.5 برابر مصرف بخش خصوصی

رشد مصرف دولتی 3.5 برابر مصرف بخش خصوصی

طی 5 سال رشد مصرف بخش دولتی 3.5 برابر مصرف بخش خصوصی شد. در این مدت مصرف بخش دولتی بیش از 17 درصد افزایش یافته؛ در حالی که رشد مصرف بخش خصوصی طی همین دوره 4.7 درصد بوده است.

در آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی در سال 1396 آمارهای قابل توجهی درباره رشد مصرف نهایی بخش دولتی و بخش خصوصی وجود دارد.

هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی شامل جبران خدمات، خرید کالاهای مصرفی، اجاره و استهلاک در چهار بخش شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و موسسه‌های وابسته به دولت، سازمان تامین اجتماعی و کل بخش دولتی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس گزارش تحولات اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نتایج مقدماتی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال 1396 به قیمت پایه سال 1390 معادل 3.7 درصد بوده که همزمان با این اتفاق؛ رشد هزینه مصرف نهایی بخش دولتی 1.4 درصد بیشتر از رشد مصرف نهایی هزینه شده توسط بخش خصوصی است.

بر اساس آمارها طی پنج سال اخیر مصرف بخش دولتی با بیش از 17 درصد افزایش از 59 هزار میلیارد تومان در سال 1392 به 69 هزار میلیارد تومان در سال 1396 رسید؛ در حالی که رشد مصرف بخش خصوصی طی دوره مذکور 4.7 درصد بود.

آمارها نشان می‌دهد طی پنج سال اخیر معمولا نرخ رشد مصرف بخش دولتی بیشتر از مصرف بخش خصوصی بوده است.

بررسی آمارها طی سال‌های 1392 تا 1396 نشان می‌دهد در قسمت هزینه مصرف نهایی بخش دولتی بیشترین رشد خود را در سال 1394 معادل 4.8 درصد داشته و از سوی دیگر طی دوره مذکور بخش خصوصی بیشترین کاهش مصرف را در همان سال معادل 3.5 درصد داشته است.

هزینه مصرف نهایی بخش دولتی طی پنج سال اخیر همواره رشد مثبت داشته و در سال گذشته با 3.9 درصد رشد از 67 هزار میلیارد تومان در سال 1395 به 69.5 هزار میلیارد تومان در سال 1396 رسیده است.

هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی طی پنج سال اخیر در سال‌های 1392 و 1394 با رشد منفی مواجه بوده اما در سال گذشته نسبت به سال 1395 معادل 2.5 درصد رشد داشته که کمتر از رشد بخش دولتی است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند