اکسکوینو
بررسی عملکرد ابان ماه ایران خودرو

رشد 76 درصدی فروش ایران خودرو در آبان ماه / افزایش 107 درصدی تولید سمند

تجارت نیوز

میزان فروش ریالی ایران خودرو در مقایسه با ماه گذشته رشدی 76.5 درصدی را تجربه کرده و از هزار و 407 میلیارد تومان در پایان مهر ماه، به دو هزار و 485 میلیارد تومان در انتهای آبان ماه رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرکت ایران خودرو اقدام به انتشار گزارش ماهانه عملکرد تولید و فروش خود در آبان ماه سال جاری کرد؛ میزان فروش ریالی این شرکت در مقایسه با ماه گذشته رشدی 76.5 درصدی را تجربه کرده و از هزار و 407 میلیارد تومان در پایان مهر ماه، به دو هزار و 485 میلیارد تومان در انتهای آبان ماه رسید.

همچنین میزان تولید کلیه خودروهای این شرکت هم در مقایسه با مهر ماه، با رشدی 54 درصدی مواجه شده و از 24 هزار و 400 دستگاه در مهر ماه به 37 هزار و 563 دستگاه در پایان آبان ماه رسیده است.

در همین راستا تولید گروه خودرویی پژو در این ماه با رشدی 52 درصدی، از 17 هزار و 609 دستگاه در مهر ماه به 26 هزار و 893 دستگاه در آبان رسید. همچنین فروش این گروه خودرویی هم در آبان ماه با افزایش قابل توجهی روبرو شده و از 17 هزار و 988 دستگاه در مهر به 31 هزار و 516 دستگاه در آبان رسیده و رشدی 75 درصدی را تجربه کرده است.

گروه خودرویی سمند نیز در تولید و فروش نیز رشد مناسبی را در آبان ماه تجربه کرد؛ این گروه خودرویی در بخش تولید با 107 درصد رشد از 3450 دستگاه در مهر ماه، به 7159 دستگاه در آبان ماه رسید. این گروه در بخش فروش هم از 3805 دستگاه در مهر ماه، به 6892 دستگاه در آبان ماه رسید و رشدی 81 درصدی را تجربه کرد.

تولید و فروش مهر و آبان ایران خودرو

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند