اکسکوینو

نمی توانیم در بخش حمل و نقل با ترکیه رقابت کنیم

تجارت نیوز

مدیرکل دفتر تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری با بیان این‌که در حوزه حمل‌ونقل امکان رقابت با ترکیه را نداریم، گفت: اینکه بخواهیم رقیب ترکیه در حمل‌ونقل هوایی یا جاده‌ای شویم با این حجم از ناوگان کهنه هوایی و کمبود ناوگان حمل و نقل بعید است. محمدجواد عطرچیان اظهار کرد: استراتژی ترکیه دربخش حمل و نقل

مدیرکل دفتر تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری با بیان این‌که در حوزه حمل‌ونقل امکان رقابت با ترکیه را نداریم، گفت: اینکه بخواهیم رقیب ترکیه در حمل‌ونقل هوایی یا جاده‌ای شویم با این حجم از ناوگان کهنه هوایی و کمبود ناوگان حمل و نقل بعید است.


محمدجواد عطرچیان اظهار کرد: استراتژی ترکیه دربخش حمل و نقل به دست گرفتن بازارهای حمل و نقل منطقه است و این حمل و نقل فقط شامل جاده نیست بلکه شامل دریا و هوا هم هست و این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنیم.

وی با بیان این‌که ترکیه برای این کار یک نقشه مشخص دارد، افزود: قصد داریم نقشه راهی را برای بحث‌های حمل‌ونقلی با ترکیه تدوین کنیم که این نقشه راه می‌تواند مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها و اقدامات ما در پاسخ به سیاست‌های ترکیه باشد.

وی با اشاره به این‌که شرایط ترکیه مثل 40 سال پیش نیست که در حوزه حمل‌ونقل حرفی برای گفتن نداشته باشد، تصریح کرد: ما امکان رقابت با ترکیه را در مناسبات حمل‌ونقلی نداریم و اینکه بخواهیم رقیب آنها درحمل‌ونقل هوایی یا جاده‌ای شویم با این حجم از ناوگان کهنه هوایی و همچنین کمبود ناوگان حمل و نقلی بعید است.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری با بیان این‌که باید با این استراتژی جلو برویم که سهم خودمان را در بازار حفظ کنیم، گفت: اگر بتوانیم با این استراتژی جلو برویم که سهم ایران در همه مودهای حمل‌ونقلی چه در روابط با ترکیه و چه در رقابت با ترکیه حفظ شود، دستاورد بسیار مهمی برای وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش تسنیم، عطرچیان با اشاره به عدم امکان رقابت ترکیه با ایران در 40 سال پیش، گفت: آن زمان حتی در بازارهای خود ترکیه شرکت‌های خارجی مدیریت می‌کردند، اما با تحولات ایجادشده در ترکیه امروزه یک نقش بی‌بدیلی در اروپا و منطقه پیداکرده است و حتی اطلاعات ما حاکی از این است که بخشی از حمل‌ونقل جاده‌ای اروپا را ترک‌ها انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: بنابراین اینکه باید سهم خود را حفظ کنیم و اجازه ندهیم این سهم توسط ترکیه از ما گرفته شود بهترین راه است و باید برای این مهم یک نقشه راه تهیه کنیم.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند