اتفاق عجیب در رونمایی ایران خودرو/ ماشین روشن نشد؟

اتفاق عجیب در رونمایی ایران خودرو/ ماشین روشن نشد؟

خودروی تست دنا در نمایشگاه خودرو دچار خرابی شد.

آبروریزی جدید ایران‌خودرو خراب شدن ماشین مقابل چشم بازدیدکنندگان بود.

خودروی تست دنا در نمایشگاه خودرو دچار خرابی شدند و اعضای غرفه ایران‌خودرو با هل دادن؛ محصولشان را به بازدیدکنندگان معرفی کردند.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند