ایمنی جمعی در برابر کرونا چه زمانی ایجاد می‌شود؟

ایمنی جمعی در برابر کرونا چه زمانی ایجاد می‌شود؟

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: درحقیقت محاسبه‌ای که انجام دادیم نشان داده می‌دهد که تقریبا یک ماه بعد از تزریق دز اول همه باید دز دوم را دریافت کرده باشند و ایمنی جمعی معمولا بعد از دو تا سه  هفته ایجاد می‌شود؛ بنابراین ما می‌توانیم بگوییم که به هدف خود دست یافته ایم.

به گزارش تجارت‌نیوز، واک دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه تامین بودجه و واکسن و قبول انجام واکسیناسیون توسط مردم به دلیل شایعاتی که وجود دارد یا تبلیغات برخی از کمپین‌های ضدواکسن، از جمله مشکلاتی است که در حوزه واکسیناسیون در هر جامعه‌ای وجود دارد، اظهار کرد: تزریق دز دوم واکسن افرادی که در آخرین روز از واکسیناسیون ۷۰ تا ۷۵ درصدی جامعه دز اول را دریافت کرده‌اند، معمولا سه تا چهار هفته بعد انجام می‌شود.

او با ذکر این نکته که ایمنی معمولا حداقل بعد از دو تا سه هفته پس از تزریق دز دوم در بدن این افراد به وجود می‌آید، به جشن واکسیناسیون اشاره و عنوان کرد: بنابراین جشن واکسیناسیون به معنای این نیست که ما ایمنی جمعی به‌وجود آورده ایم بلکه به این معناست که به هرحال مسئولان وزارت بهداشت توانسته‌اند با تهیه واکسن ضدکرونا و واکسیناسیون مردم تا رسیدن به ایمنی جمعی به این نکته برسند که مسئولیت خود را انجام داده اند.

جماعتی توضیح داد: درحقیقت محاسبه‌ای که انجام دادیم نشان داده می‌دهد که تقریبا یک ماه بعد از تزریق دز اول همه باید دز دوم را دریافت کرده باشند و ایمنی جمعی معمولا بعد از دو تا سه  هفته ایجاد می‌شود؛ بنابراین ما می‌توانیم بگوییم که به هدف خود دست یافته ایم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

آخرین اخبار کرونا را در صفحه ویروس کرونا در تجارت‌نیوز بخوانید.

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند