آمار نگران‌کننده سرانه ورزش در کشور

آمار نگران‌کننده سرانه ورزش در کشور

آمار نگران‌کننده‌ای است. سرانه ⁧ ورزش⁩ ایرانیان نصف شده است. مرکز آمار ایران اعلام کرده پارسال هر ایرانی به طور متوسط روزانه فقط ١٣ دقیقه ورزش کرده. در اعلام قبلی مربوط به سال ٩۶ سرانه زمان انجام ورزش ایرانیان روزانه ۲۷ دقیقه بود که احتمالا همه‌گیری کرونا در آن بی‌تاثیر نبوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف شناخت فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن برای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور طراحی شده است.

این آمارگیری در سال ١٣٩٩، برای افراد ١۵ ساله و بیشتر با ۴٣٧٠٠ خانوار نمونه شهری و ١٨٨۶٠ خانوار نمونه روستایی و در کل به ۶٢۵۶٠ خانوار مراجعه شده و اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه­های اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و … افراد ١۵ ساله و بیشتر اخذ شده است.

مهمترین یافته‌­های طرح در حوزه ورزش به شرح زیر است:

‏- در سال ١٣٩٩، ۵‏/۴۶ درصد از افراد ١۵ ساله و بیش‌تر اظهار کرده ‏اند ورزش کرده و ۵‏/۵٣ درصد ورزش نکرده‌اند.

– استان‎های سمنان، البرز و فارس به ترتیب با ١‏/۶۶، ۶‏/۵٧ و ٩‏/۵۶ درصد بیشترین و استان‏های کرمان با ٨‏/٣٨ درصد، لرستان با ۵‏/٣۵ درصد و سیستان و بلوچستان با ٢‏/٢٠ درصد کمترین درصد افراد ١۵ ساله و بیشتر ورزش کرده را در سال ١٣٩٩ دارا بوده ‏است.

– نتایج، حاکی از آن است که بیش از ٧٠ درصد افراد ورزش کرده‌، به صورت انفرادی و کمتر از ٣٠ درصد این افراد به صورت گروهی ورزش کرده‌اند.

– محل سکونت با ٣٧ درصد، بیشترین مکانی بوده است که افراد در آن‌جا ورزش کرده‌اند. ٩‏/٢١ درصد افراد در پارک‏‏ها، ۴‏/٢١ درصد در سالن‌های ورزشی خصوصی، ٣‏/٨ درصد در سالن‌های ورزشی عمومی و ٣‏/١١ درصد در سایر فضاهای عمومی ورزش کرده اند.

– بیش‌ترین نوع فعالیت ورزشی که توسط افراد ١۵ ساله و بیش‌تر انجام شده عبارت بودند از: نرمش و پیاده‌روی، آمادگی جسمانی و ایروبیک، فوتبال، پرورش اندام و والیبال. پس از اینها سایر فعالیت ‌های ورزشی قرار داشتند.

– در سال ١٣٩٩، سرانه ورزش هر فرد ١۵ساله و بیشتر، به طور متوسط ١٣دقیقه و ١٨ ثانیه در روز و سرانه ورزش افراد ١۵ ساله و بیشتر ورزش کرده ، ٢٨ دقیقه و ٣٨ ثانیه بوده است.

مهم‌ترین اخبار حوزه اجتماعی و سیاسی را در صفحه جامعه تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند