تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

سهام جایزه فملی، فارس و شتران اعمال شد

سهام جایزه فملی، فارس و شتران اعمال شد

سهام جایزه نمادهای فملی، فارس و شتران از امروز به پرتفوی سهامداران اضافه شد و سهامداران از امروز قادر به فروش این سهام هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، سهام جایزه در سهام شتران، فارس و فملی در پرتفوی سهامداران ثبت شده است.

این نمادها حدود دو ماه پیش افزایش سرمایه دادند و امروز سهام جایزه در این نمادها اعمال شد. انتظار می‌رود بخشی از فشار فروش به وجود آمده در نمادهای مذکور فروش‌های هیجانی سهام جایزه است.

هنوز افزایش سرمایه نمادهای شپنا، فخوز و فولاژ در بازار سرمایه اعمال نشده است.

آخرین اخبار بورس را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

بهترین روش ورود و سرمایه‌گذاری در بورس ایران
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند