عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات‌وآموزش کشاورزی جنوب کرمان مطرح کرد:

سود محصول مرکبات جنوب کرمان در جیب دلال‌ها

سود محصول مرکبات جنوب کرمان در جیب دلال‌ها

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات‌وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان گفت: سود محصول مرکبات جنوب کرمان به جیب دلال‌ها می‌رود.

احمد احمدپور اظهار کرد: قیمت تمام شده هر کیلو محصول پرتقال برای کشاورز حداقل چیزی معادل 15 هزار ریال است و دلالها از باغدار زیر قیمت تمام شده، محصول را می‌خرند.

به گزارش تجارت‌نیوز، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات‌وآموزش کشاورزی افزود: درحقیقت چیزی جز ضرر و زیان نصیب کشاورزان باغدار نمی‌شود و سود محصولات به جیب دلالان می‌رود.

وی بیان کرد: سطح زیر کشت باغات مرکبات جنوب کرمان معادل 34 هزار هکتار است. قریب 20 رقم محصول تجاری نزدیک به ارگانیک از این باغات محصول تولید می‌شود.
عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان افزود: باید زمینه حمایت از باغداران فراهم شود تا کشاورز محتاج دست دلال ها نباشد.

احمدپور گفت: مهمترین مزیت‌های محصول مرکبات جنوب کرمان، تنوع رقم تولیدی آنهاست که نزدیک به محصول ارگانیک هستند. کیفیت این محصول در کشور و حتی خاورمیانه بی‌نظیر است.

وی افزود: چالش‌های دیگر این بخش، نبود صنایع تبدیلی و بسته‌بندی و صنعت حمل و نقل مناسب است که مسئولین باید با برنامه‌ریزی دقیق خصوصا توسعه بخش‌خصوصی و با حمایت از سرمایه‌گذاران زمینه صادرات و ایجاد بازارهای جدید را فراهم کنند.

احمدپور، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب‌کرمان اظهار کرد: احیای باغات قدیم و جایگزینی ارقام تجاری هم می‌تواند نقش موثری در توسعه باغات و اقتصاد کشاورزی جنوب کرمان داشته باشد.

 

منبع: ایسنا

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند