بررسی تجارت‌نیوز از آمارهای جدید بانکی در آبان ماه امسال :

ترکیب سپرده‌های بانکی چه تغییری کرده است؟ / رشد سپرده‌های «کوتاه‎مدت» از «بلندمدت» سبقت گرفت

ترکیب سپرده‌های بانکی چه تغییری کرده است؟ / رشد سپرده‌های «کوتاه‎مدت» از «بلندمدت» سبقت گرفت

در مقایسه آبان ماه سال جاری نسبت به آبان ماه سال گذشته، در حالی که سرعت رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت شتاب گرفته، از شتاب رشد سپرده‌های بلندمدت بانکی کاسته شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمارهای سیستم بانکی در آبان ماه سال جاری حاکی از آن است که از شتاب افزایش سپرده‌های بلندمدت کاسته شده و بر شتاب افزایش حجم سپرده‌کوتاه مدت افزوده شده است.

در آبان ماه سال جاری از سرعت رشد شبه پول در سیستم بانکی نسبت به دوره قبل در سال 1396 کاسته شده است.

به این صورت که شبه پول در مقایسه نقطه به نقطه در آبان ماه سال جاری نسبت به آبان ماه سال گذشته 18 درصد رشد داشته است، در صورتی که شبه پول در آبان ماه سال 1396 نسبت به آبان ماه سال 1395 نزدیک به 24 درصد رشد را تجربه کرده بود.

بررسی جزئیات ترکیب نقدینگی نشان می‌دهد در آبان ماه سال جاری سرعت رشد پول (سپرده‌های کوتاه‌مدت) از شبه پول (بلندمدت) بیشتر بوده است. به نحوی که در مقایسه نقطه به نقطه پول در آبان ماه سال جاری نسبت به سال گذشته 43 درصد رشد داشته است. در صورتی که این میزان رشد در دوره قبل ( آبان ماه سال 1396 نسبت به آبان ماه سال 1395) نزدیک 14 درصد بوده است.

میانگین سرعت رشد پول از ابتدای فروردین ماه امسال تا آبان ماه، 25 درصد بوده است، در صورتی که شبه پول در همین بازه زمانی نزدیک به 11 درصد رشد داشته است.

همچنین از ابتدای بهمن ماه سال جاری بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های روزشمار را از سیستم بانکی حذف کرده که شاید تاثیر اجرای حذف سود روزشمار بانکی را در آمارهای بهمن ماه بتوان مشاهده کرد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند