سپرده کوتاه مدت روزشمار «شکوفه» عرضه شد

بانك كارآفرین در آستانه سال نو و به منظور تكمیل سبد محصولات خود، سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت «شكوفه» را عرضه كرد. به گزارش روابط عمومی بانك كارآفرین، سود سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت «شكوفه» 22 درصد است.                             این گزارش می افزاید: سود تعیین شده برای سپرده كوتاه مدت «شكوفه» نیز به مانند سایر

بانك كارآفرین در آستانه سال نو و به منظور تكمیل سبد محصولات خود، سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت «شكوفه» را عرضه كرد.

به گزارش روابط عمومی بانك كارآفرین، سود سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت «شكوفه» 22 درصد است.                            
این گزارش می افزاید: سود تعیین شده برای سپرده كوتاه مدت «شكوفه» نیز به مانند سایر حساب های كوتاه مدت دیگر، در پایان هر ماه و به صورت روزشمار پرداخت خواهد شد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند