شتاب تورم در کدام مناطق بیشتر است؛ روستایی یا شهری؟

شتاب تورم در کدام مناطق بیشتر است؛ روستایی یا شهری؟

طی سال‌های 1382 تا 1396 خانوارهای روستایی بیشترین تورم را در سال 1390 و خانوارهای شهری در سال 1392 با تورمی بیش از 32 درصد تجربه کرده‌اند. معمولا رشد افزایش قیمت‌ها در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است.

فریبا تاجدینی: تصور بیشتر مردم این است که قیمت کالاها و خدمات در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری است و به همین دلیل انتظار دارند نرخ تورم نیز در روستا کمتر از شهر باشد اما آمارهای موجود گویای موضوعی دیگر است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران طی 15 سال اخیر به طور معمول نرخ تورم خانوارهای روستایی بیشتر از نرخ تورم خانوارهای شهری بوده است.

بر اساس آمارهای درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها وخدمات مصرفی خانوار) سالانه در مناطق شهری و روستایی طی سال‌های 1382 تا 1396، نرخ نرخ تورم مناطق شهری از 13.9 در صد در سال 1382 به 7.3 درصد در اسفند ماه سال 1396 کاهش یافته است و در سال 1392 با 32.1 درصد بیشترین مقدار خود را طی این دوره به ثبت رساند.

نرخ تورم مناطق روستایی در 15 سال اخیر از 14.8 درصد در سال 1382 با 8.6 درصد کاهش به 6.2 درصد در اسفند ماه سال 1396 رسید. بالاترین تورم مناطق روستایی در سال 1390 معادل 36.5 درصد بوده است.

طی سال‌های 1383 تا 1386 رشد تورم در شهرها بیشتر از روستاها بوده است اما در سال 1387 این روند شکسته می‌شود و تا سال 1392 نرخ تورم در روستاها با اختلافی بیش از پیش، در سطح بالاتری از تورم شهری قرار می‌گیرد. در سال‌های 1393 و 1394 روند باز می‌گردد و تورم خانوارهای شهری با اختلاف ناچیزی بیشتر از تورم خانوارهای روستایی  می‌شود، اما بار دیگر روند شکسته می‌شود و در سال 1395 و اکثر ماه‌های سال 1396 نرخ تورم خانوارهای روستایی در سطح بالاتری از تورم خانوارهای شهری قرار می‌گیرد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند