شستا سود 232 میلیارد تومانی شناسایی کرد

شستا سود 232 میلیارد تومانی شناسایی کرد

نماد شستا که مدت زیادی نیست بازگشایی شده امروز سود ۲۳۲ میلیارد تومانی شناسایی کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، نماد شستا که مدت زیادی نیست بازگشایی نشده در آبان از محل واگذاری اوراق مشارکت بورسی و غیربورسی درآمد 1319.6 میلیارد تومانی به دست آورد و از این مقدار سود 232.4 میلیارد تومانی شناسایی کرد.

آخرین اخبار بورس را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند