تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

آیا طلا در ماه رمضان ارزان می‌شود؟

آیا طلا در ماه رمضان ارزان می‌شود؟

بررسی روند قیمت طلا در ماه رمضان پنج سال اخیر نشان می‌دهد، تغییرات قیمت طلا تقریبا صعودی بوده است. میانگین تغییرات قیمت طلا طی پنج سال اخیر معادل رشد ۲٫۱ درصدی قیمت بوده است.

از نگاه برخی کارشناسان و عامه مردم، دوره‌های تقویمی همانند ماه رمضان روند بازارهای مالی را می‌تواند تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما این گزاره‌ها در واقعیت تا چه اندازه می‌تواند صحیح باشد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی روند قیمت طلا در ماه رمضان پنج سال اخیر نشان می‌دهد، تغییرات قیمت طلا تقریبا صعودی بوده است. میانگین تغییرات قیمت طلا طی پنج سال اخیر معادل رشد ۲٫۱ درصدی قیمت بوده است.

طی رمضان پنج سال اخیر، قیمت طلا در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ با کاهش قیمت و طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ با افزایش قیمت همراه بوده است.

بیشترین افزایش قیمت طلا در ماه رمضان مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده، به طوری که قیمت طلا با ۱۲٫۸ درصد افزایش قیمت از ۱۸۵ هزار تومان در ابتدای رمضان به ۲۰۹ هزار تومان در انتهای رمضان رسید.

در ماه رمضان سال گذشته طلا بیشترین کاهش قیمت را طی رمضان پنج سال اخیر به ثبت رساند، به طوری که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۹٫۵ درصدی از ۴۵۶ هزار تومان در ابتدای رمضان به ۴۱۳ هزار تومان در انتهای رمضان رسید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند