اکسکوینو
ارزیابی تازه‌ترین عملکرد بانک خاورمیانه

این بانک ماهانه 48 میلیارد تومان سود خالص دارد

تجارت نیوز

بانک خاورمیانه طی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ حدود 290 میلیارد تومان درآمد از محل مازاد سود پرداختی و دریافتی بابت سپرده‌ها و تسهیلات کسب کرده، که نشان‌دهنده میانگین سود ماهانه 48 میلیارد تومانی این بانک است.

بانک خاورمیانه تازه‌ترین کارنامه عملکرد خود را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک خاورمیانه که با نماد بورسی «وخاور» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد شهریور ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک خاورمیانه در شهریور ماه سال جاری 2.8 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل 12 درصد افزایش داشته است. با تسویه 1.9 هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان شهریور ماه امسال به بیش از 10 هزار میلیارد تومان رسید.

بانک خاورمیانه معادل 96 درصد سپرده‌ها را به صورت وام پرداخت کرده است.

همچنین بانک خاورمیانه در شهریور ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد، سپرده جذب کرده است.

3468

طی دوره مذکور بانک خاورمیانه در حالی که موفق شده 16.7 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 16.1 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک خاورمیانه در پایان شهریور ماه امسال به 10.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک خاورمیانه در شهریور ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود 50 میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک خاورمیانه در شهریور ماه امسال حدود 76 میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی 126 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک خاورمیانه طی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ حدود 290 میلیارد تومان درآمد از محل مازاد سود پرداختی و دریافتی بابت سپرده‌ها و تسهیلات کسب کرده، که نشان‌دهنده میانگین سود ماهانه 48 میلیارد تومانی این بانک است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند