موضوعات داغ:
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

درآمد 10 هزار میلیاردی یک بانک خصوصی از محل پرداخت وام

درآمد 10 هزار میلیاردی یک بانک خصوصی از محل پرداخت وام

مانده تسهیلات بانک پاسارگاد در پایان آذر ماه امسال به بیش از 100 هزار میلیارد رسیده است. این بانک طی 9 ماهه نخست سال جاری از محل اعطای وام بیش از 10 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

بانک پاسارگاد تازه‌ترین کارنامه عملکرد خود را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک پاسارگاد که با نماد بورسی «وپاسار» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد آذر ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک پاسارگاد در آذر ماه سال جاری 12.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل افزایش 1.1 درصدی داشته است. با تسویه 11.4 هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان آذر ماه امسال به بیش از 100 هزار میلیارد رسید.

بانک پاسارگاد طی دوره مذکور بیش از 92 درصد سپرده‌ها را به صورت وام پرداخت کرده است. بانک دی تنها ۳۷ درصد از سپرده‌های خود را به پرداخت وام اختصاص می‌دهد.

همچنین بانک پاسارگاد در آذر ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد، سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک پاسارگاد در حالی که موفق شده 184 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 181 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک پاسارگاد در پایان آذر ماه امسال به 108 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک پاسارگاد در آذر ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود 32 میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک پاسارگاد در آذر ماه امسال حدود ۱٫۱1 میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی ۱٫۱4 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک پاسارگاد طی 9 ماهه نخست سال جاری معادل هزار میلیارد تومان درآمد از محل مازاد سود پرداختی و دریافتی کسب کرده، که نشان‌دهنده میانگین درآمد ماهانه 110 میلیارد تومانی این بانک از این محل است.

بانک پاسارگاد طی دوره مذکور از محل اعطای وام بیش از 10 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند