موضوعات داغ:
ارزیابی تازه‌ترین عملکرد بانک کارآفرین

خروج 350 میلیارد تومان سپرده از یک بانک خصوصی

خروج 350 میلیارد تومان سپرده از یک بانک خصوصی

بانک کارآفرین در شهریور ماه امسال بیشتر از آنکه سپرده جذب کند شاهد خروج سپرده بوده است. طی دوره مذکور بانک کارآفرین در حالی که موفق شده 16.5 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 16.8 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است.

بانک کارآفرین تازه‌ترین کارنامه عملکرد خود را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک کارآفرین که با نماد بورسی «وکار» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد شهریور ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک کارآفرین در شهریور ماه سال جاری حدود دو هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. با تسویه 2.1 هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان شهریور ماه امسال به بیش از 12.1 هزار میلیارد رسید.

بانک کارآفرین معادل 79 درصد سپرده‌ها را به صورت وام پرداخت کرده است.

همچنین بانک کارآفرین در شهریور ماه امسال بیشتر از آنکه سپرده جذب کند شاهد خروج سپرده بوده است.

طی دوره مذکور بانک کارآفرین در حالی که موفق شده 16.5 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 16.8 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک کارآفرین در پایان شهریور ماه امسال به 15.2 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک کارآفرین در شهریور ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود 27 میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک کارآفرین در شهریور ماه امسال حدود 155 میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی 182 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک کارآفرین طی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ حدود 12 میلیارد تومان زیان از محل تفاوت سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از وام‌ها مواجه شده، که نشان‌دهنده میانگین زیان ماهانه دو میلیارد تومانی این بانک است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند