عکسی خاص از ترامپ هنگام خروج از سالن سخنرانی

عکسی خاص از ترامپ هنگام خروج از سالن سخنرانی

خبرگزاری رویترز عکسی از درماندگی ترامپ پس از سخنرانی درباره نتایج انتخابات منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، خبرگزاری رویترز عکسی از درماندگی ترامپ پس از سخنرانی درباره نتایج انتخابات منتشر کرد.

عکس رویترز از لحظه خروج ترامپ از سالن پس از سخنرانی درباره نتایج انتخابات

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند