فتوای ۶ تن از مراجع درباره حکم استفاده از بیت‌المال برای انتخابات

فتوای ۶ تن از مراجع درباره حکم استفاده از بیت‌المال برای انتخابات

حضرات آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، موسوی اردبیلی، مکارم شیرازی، صانعی و نوری همدانی به پرسش‌هایی درباره حکم شرعی حاتم‌بخشی از بیت‌المال در جهت منافع شخصی، گروهی، حزبی یا انتخاباتی پاسخ داده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، متن پرسش‌ها و پاسخ‌های این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است:

حکم شرعی، حاتم‌بخشی از بیت‌المال با هدف جذب منافع گروهی یا حزبی یا انتخاباتی ولو با حفظ ظاهر قانونی چیست؟ آیا می‌توان اموال عمومی و بیت‌المال را در جهت منافع شخصی، گروهی، حزبی یا انتخاباتی یک فرد یا هر یک از جریانات به کار بست؟ قبح دست‌درازی یا اسراف بیت‌المال در نصوص شریفه و روایات اسلامی چگونه بیان شده است؟

حضرت آیت‌الله سیستانی:

مصرف بیت المال باید طبق مقررات باشد.

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی:

مصرف شخصی اموال عمومی، خیانت و حرام است. همچنین است استفاده بر اساس ضوابط قانونی اگر سبب فساد در اجتماع باشد.

مرحوم حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی:

بیت‌المال، باید مطابق قوانین مدون و در جهت مصالح عمومی و مردم و مذهب و کشور، طبق تشخیص نظر کارشناسان مورد اعتماد، صرف شود، نه این که در منافع شخصی و باندی و گروهی که معیار فوق‌الذکر بر آن منطبق نیست، هزینه شود.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی:

روشن است که این کار جایز نیست و یکی از مصادیق غصب است و آنچه در مورد غصب آمده، شامل آن نیز می‌شود.

حضرت آیت‌الله صانعی:

هرگونه تصرف در بیت‌المال بدون مجوز شرعی و قانونی آن هم قوانینی که از مجرای صحیح قانون‌گذاری وضع شده جایز نیست و متصرف ضامن و مجرم است و حفظ ظاهر قانونی مجوز نبوده و نیست و سوء استفاده از قانون به حساب می‌آید و علی مذاهمه موارد ذکر شده در سوال غیر جایز و حرام و اکل مال به باطل است «… لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل…»

حضرت آیت‌الله نوری همدانی:

اموال عمومی و بیت‌المال باید در همان جهتی که نظر شارع مقدس است مصرف گردد.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند