فقر و بیکاری 2 مانع بزرگ اقتصاد رژیم صهیونیستی

تجارت نیوز

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: دو عامل فقر و بیکاری مانع بزرگ اقتصاد رژیم صهیونیستی است و کسری بودجه این رژیم طی ۲ سال آینده به‌شدت افزایش خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه درباره وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: در حال حاضر فقر و بیکاری 2 مانع در اقتصاد این رژیم است.

به گزارش تجارت‌نیوز، صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش بینی کرده است که کسری بودجه این رژیم در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بسیار افزایش خواهد یافت.

در گزارش این صندوق اشاره شده است اگرچه اقتصاد رژیم صهیونیستی می‌تواند در آینده رو به رشد باشد اما تا زمانی که فقر به ویژه در جامعه ارتودوکس و شهرهای عربی این کشور کاهش نیابد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت و آن را در مسیر کاهشی قرار خواهد داد. همچنین ثبات اقتصاد این کشور نیز متزلزل خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین هشدار داد کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ بسیار افزایش خواهد یافت و به ۲.۹ درصد تولید ناخالص این کشور خواهد رسید.

براساس این گزارش اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۷ به میزان ۳.۴ درصد بود و نرخ بیکاری در فوریه هم به ۳.۷ درصد رسید.

در همان زمان بانک اسرائیل و دیگر اقتصاد دانان هشدار دادند که بازدهی در این کشور کاهش یافته و نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های آموزش و زیرساخت‌ها وجود دارد.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول؛ اگرچه چشم‌انداز اقتصادی این کشور می‌تواند بهتر باشد اما چالش‌هایی همچنان پابرجاست. فقر نسبی این کشور بیشترین میزان بین کشورهای OECD است.

از سوی دیگر میانگین مهارت‌های کارگران پایین بوده و مشارکت نیروی کارگری نیز در بین جامعه ارتودوکس و عرب‌ها کمتر است. این در حالیست که میانگین جمعیت کارگری در این بخش‌ها رو به افزایش است.

در این گزارش تاکید شده است سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باید افزایش یابد که در این صورت می‌تواند به بازدهی و تولید منجر شود و از سویی کاهش بروکراسی در این منطقه نیز بسیار حیاتی است.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است لازم است تا کمیته نظارت برای بانک‌ها و بخش‌های مالی ایجاد شود و برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان باید به رغم کاهش ساخت مسکن و افزایش قیمت‌ها دست به اصلاحات ساختاری و مداوم بزند تا با عرضه بیشتر باشد.

 

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند