فهرست تیم فوتبال بانوان زیر ۲۰ سال تکذیب شد

فهرست تیم فوتبال بانوان زیر ۲۰ سال تکذیب شد

دعوتنامه تیم فوتبال بانوان زیر ۲۰ سال کشورمان که با جعل امضای حسن کامرانی‌فر دبیرکل این فدراسیون در برخی رسانه‌های منتشر شده، ساختگی و غیرواقعی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، فدراسیون فوتبال خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اعلام فهرست تیم فوتبال بانوان زیر ۲۰ سال کشورمان را تکذیب کرد.

ایرنا نوشت،‌ براساس اعلام فدراسیون فوتبال فهرست و دعوتنامه تیم فوتبال بانوان زیر ۲۰ سال کشورمان که با جعل امضای حسن کامرانی‌فر دبیرکل این فدراسیون در برخی رسانه‌های منتشر شده، ساختگی و غیرواقعی است.

همچنین تاکید شده است که فهرست و دعوتنامه منتشر شده در برخی رسانه‌های غیر رسمی تحت عنوان دعوت به اردوی تیم فوتبال زیر ۲۰ سال در استان فارس به هیچ وجه صحت نداشته و اخبار مرتبط با اردوهای تیم‌های ملی در تمامی رده‌ها و بخش‌های مختلف تنها از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال اعلام می‌شود.

بنا بر اعلام فدراسیون فوتبال، اقدامات حقوقی لازم در خصوص شناسایی منبع جعل امضای دبیرکل و مهر فدراسیون فوتبال و استفاده از آن در دعوتنامه ساختگی مورد اشاره از طریق دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال و مراجع قانونی صورت خواهد گرفت.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند