مدیرعامل گروه شرکت‌های پدیده خبر داد:

مالکیت «پدیده» بر اراضی 1000 میلیاردی تثبیت شد

مالکیت «پدیده» بر اراضی 1000 میلیاردی تثبیت شد

مدیرعامل گروه شرکت‌های پدیده گفت: رد ادعای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در «پدیده» قطعی شد.

مدیرعامل گروه شرکت‌های پدیده گفت: رد ادعای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در «پدیده» قطعی شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، ابوالفضل انتظاری دیروز در گفت‌وگو با خراسان رضوی افزود: جهاد کشاورزی در خصوص ۳۷ هکتار از عرصه شهر رویایی پدیده شاندیز ادعای تغییر کاربری اراضی زراعی را کرده بود و برای آن ۷۶۲ میلیارد تومان و متعاقب آن در مذاکرات بعدی ۶۱۰ میلیارد تومان تعیین حقوق کرده بود که با محاسبه سود دوره تنفس و پرداخت اقساط ماهانه به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسید.

وی ادامه داد: با توجه به مستندات و استدلال‌هایی که برای محدوده و حریم شهر شاندیز مطرح بود، نسبت به ادعای جهاد کشاورزی در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا شد و پس از رسیدگی‌ها و کارشناسی‌های مفصل، رای دادگاه بدوی اول اردیبهشت ماه امسال به نفع پدیده صادر شد اما جهاد کشاورزی درباره این رای درخواست تجدید نظر کرد و در نهایت پس از رسیدگی و بررسی‌های بعدی، دادگاه تجدید نظر به تایید رای بدوی اقدام کرد و آن را قطعی دانست.

مدیرعامل گروه شرکت‌های پدیده اظهار کرد: عرصه ۴۴/۵ هکتاری پدیده که شامل پلاک‌های کوچک و بزرگ زیادی بود، عموما فاقد سند مالکیت شش‌دانگ بودند که خوشبختانه تاکنون با حمایت دستگاه‌های حاکمیتی و به خصوص دستگاه قضا، ۷۰ درصد معادل حدودی 30 هکتار سند تفکیک قطعی دریافت کرده‌اند و تقریبا 10 هکتار در فرایند طی تشریفات ثبت سند رسمی قرار دارند.

وی با اشاره به تاثیر وضعی رد ادعاهای مذکور و تثبیت مالکیت رسمی عرصه‌های در اختیار پدیده گفت: برای ادامه فعالیت‌ها، رفع این تعارضات و ادعاها، بسیار ضروری بود. همچنان که این ادعاها بر صورت های مالی و مراودات سرمایه‌گذاری مجموعه تاثیر دارد و یک تهدید هزینه‌ای را از پروژه دور می‌کند.

 

منبع: خراسان

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند