ایران بروکر

عیدی بازنشستگان افزایشی شد؟

عیدی معلولان

سقف پرداخت حق اولاد برای تمام بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی برداشته شد. با این حساب، به مبلغ عیدی برخی بازنشستگان افزوده می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، با اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی، پیش از این و در پرداخت عیدی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، به موجب بند ۲ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، سقف سه فرزند تحت تکفل مبنای محاسبه و پرداخت عیدی قرار گرفته بود که با مجوز مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی این سقف برداشته شد.

براساس این گزارش، به موجب مصوبه دولت در زمینه پرداخت عیدی کارکنان و بازنشستگان، به مبلغ عیدی سال ۱۴۰۱ این اقشار به ازای هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت ۲۰۰ هزار تومان افزوده می‌شود.

در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که پس از تصویب سیاست‌های جوانی جمعیت تغییری نکرده است، سقف سه فرزند مبنای محاسبه این مبلغ قرار گرفته بود که با مجوز اخیر مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی مقرر شد، این سقف برداشته شده و تمام فرزندان تحت تکفل بازنشستگان در محاسبه حق اولاد لحاظ شوند.

کمک هزینه اولاد و عائله‌مندی به منظور جبران قسمتی از هزینه‌های موضوع ماده ۹۶ قانون تصویب و از تاریخ ۷۱/۱/۱ به جمعیت بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

مطالعه کنید
روش ثبت‌نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی
نظرات