مراحل پرداخت وام ضروری بازنشستگان/ چه کسانی از لیست حذف شدند؟

تجارت نیوز

نتایج وام ضروری ۱۵ میلیون تومانی بازنشستگان روز گذشته اعلام شده و متقاضیان برای اطلاع از نتایج و اسامی واجدان شرایط می‌توانند به درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی مراجعه کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، ۳۱ اردیبهشت ماه ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان آغاز شد و نتایج این وام از اول مرداد ماه (روز گذشته) روی درگاه خدمات الکترونیکی قابل مشاهده است.

مراحل دریافت وام ضروری بازنشستگان

آنگونه که اعلام شده بازنشستگان برای اطلاع از نتایح وام ضروری ۱۵ میلیونی خود باید به درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی به آدرس www.sabasrm.ir مراجعه کنند.

متقاضیان برای اطلاع از نتایج وام، باید شماره دفترکل بازنشستگی، کد ملی و شماره حساب بانک صادراتی را که حقوق بازنشستگی خود را دریافت می‌کنند، به همراه داشته باشند.

چه کسانی از لیست وام حذف شدند؟

اولین نکته‌ای که درباره این وام عنوان شده این است که صرف ثبت‌نام وام، حقی را برای دریافت آن ایجاد نمی‌کند. اما برخی از افراد در اولویت دریافت این وام قرار دارند.

۱-      افرادی که مجموع مانده وام‌های ضروری دریافتی آنها کمتر از دیگران باشد. (به ترتیب از کمترین به بیشترین مجموع وام دریافتی)

۲-      افرادی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند. (بر اساس آخرین حکم صادره و به ترتیب از کمترین به بالاترین حقوق دریافتی)

بر اساس اعلام اولیه چند گروه هم از لیست دریافت وام بازنشستگی به طور کلی حذف شده‌اند.

۱-      ورثه پسر که در سه سال آینده از لیست وظیفه‌بگیری حذف می‌شوند.

۲-       وظیفه‌بگیران تک ورثه‌ای که سن آنها بیشتر از ۸۰‌ سال باشد.

۳-       بازنشستگان و وظیفه‌بگیرانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نشده باشد.

۴-       درخواست‌هایی که فرم رضایت‌نامه وراث آنها در سامانه تأیید نشده باشد.

۵-      تنها یکی از وراث وظیفه‌بگیر با رضایت سایر وراث می‌تواند از وام استفاده کند.

شرایط وام ضروری بازنشستگان

میزان وام ضروری بازنشستگان ۱۵ میلیون تومان است و این وام تنها به بازنشستگانی پرداخت می‌شود که از طریق حساب بانک صادرات حقوق بازنشستگی یا مستمری دریافت می‌کنند.

سود این وام ۴ درصد و مدت بازپرداخت آن ۳۶ ماهه است. اقساط این وام هم حدود ۴۰۰ هزار تومان است.

بر اساس این اولویت‌ها از مجموع ۳۰۰ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده برای دریافت وام ضروری بازنشستگان، ۶۰ هزار نفر از لیست حذف شده‌اند و این وام به ۲۴۰ هزار نفر پرداخت می‌شود. اما برای اطلاع از اولویت پرداخت باید به درگاه اعلام شده مراجعه کرد که بر اساس اولویت‌بندی در ۸ مرحله به حساب متقاضیان واریز می‌شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند