مشکلات روابط کار با سند کار شایسته حل می‌شود

مشکلات روابط کار با سند کار شایسته حل می‌شود

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی می‌گوید: کار شایسته به‌منزله شایسته‌سالاری است و با تدوین و اجرای سند کار شایسته، بسیاری از مشکلات حوزه روابط کار حل می‌شود.

فتح‌الله بیات با اشاره به تاکید برنامه ششم توسعه بر تدوین سند کار شایسته تا پایان سال 1397 اظهار کرد: برنامه‌هایی که مجلس به عنوان برنامه‌های راهبردی مصوب و اعلام‌ می‌کند، باید مطابق سنواتی که برایش در نظر گرفته می‌شود، به اجرا درآید و وقتی که مسیر آن از برنامه خارج شود، دیگر خاصیت خود را برای اجرا از دست می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره تاخیر در تدوین سند کار شایسته، گفت: کار شایسته به منزله شایسته‌سالاری و فراهم کردن فرصت دستیابی به کار مولد در شرایط آزادی، برابری و امنیت است و اگر این سند تاکنون تصویب و اجرایی نشده به این دلیل بوده که انگیزه‌ای برای تدوین آن وجود نداشته که اهداف آن را محقق کند.

وی با تاکید بر اینکه تصویب سند کار شایسته به حل بسیاری از مشکلات حوزه کار کمک می‌کند،‌ ادامه داد: ممکن است تدوین سند کار شایسته نتواند آن انقلاب مدنظر را ایجاد کند ولی نظم و ترتیبی در حوزه روابط کار به وجود می‌آورد. وقتی اعلام می‌شود که سند کار شایسته باید به اجرا درآید، در کنار آن شاخصه‌هایی همچون دستمزد شایسته، کار شایسته، کرامت کارگر و بیمه بیکاری هم باید تقویت شود.

به گفته بیات درحال حاضر بیمه بیکاری، عده کمی از شاغلان بیکار شده را پوشش می‌دهد، در حالی که روز به روز بر جمعیت بیکار تحصیلکرده در کشور افزوده می‌شود.

براساس تعریف سازمان جهانی کار (ILO)، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان برای دستیابی به کار مناسب و مولد در شرایط آزاد و ایمن با حفظ کرامت انسانی است. در ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای این قانون (۱۳۹۷) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

 

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند