معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران در سال ۹۹ چگونه است؟

معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران در سال ۹۹ چگونه است؟

بررسی قانون بودجه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، چهار طبقه مختلف حقوق برای معافیت و دریافت مالیات از ۱۰ تا ۲۵ درصد لحاظ شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس بند دو تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، چهار طبقه مختلف برای اعمال ضرایب مالیاتی حقوق‌بگیران تعیین شده است.

بر این مبنا، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، در سال آینده، سالانه مبلغ ۳۶ میلیون تومان و ماهانه سه میلیون تومان است. بر این اساس، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۱۰ درصد است.

نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۱۵ درصد و همچنین نسبت به مازاد دو نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۵ درصد است.

میزان معافیت اشخاص حقیقی موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات مستقیم سالانه ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.

منبع: تسنیم 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند